Brukerhåndbok BIM2Share Kommentering og Signering

Updated: 21.08.2017 16:26

Åpne BIM2Sha­re Komment­ering og Signeri­ng

For å åpne BIM2Share Kommentering og Signering, markeres en eller flere filer i Byggeweb Prosjekt, og klikk på ikonet øverst til høyre i verktøylinjen
En ny dialogboks åpnes, klikk på Filnavnet på det aktuelle dokumentet
Ved første gangs bruk kommer en innlogging dialog boks opp, logg inn med eSAM brukernavn/passord
Kommertering/Signerings modulen åpnes i et eget vindu.
1. I rammen til høyre er vises alle kommentarer knyttet til filen, og nye kommentarer kan legges inn fortløpende
2. Klikk på Redigeringsmodus for å kommentere i PDF-filen direkte
(Man behøver ikke ha installert Acrobat for å kommentere direkte i PDF-en)

Komment­ere på en PDF-fil

Klikk i dialogboksen for å legge inn en kommentar angående den aktuelle filen
Klikk på "Lagre" for å lagre kommentaren
Merk at teksten kan HTML redigeres ved hjelp av vektøys knappene.
Etter å ha lagret, vil høyre vindu bli oppdatert.
Kommentere på en liten del av et dokument, men ikke direkte i PDFen. Ta en skjermdump av aktuellt område og velge Ctrl+v i kommentar viduet.
Klikk på bilder og velg pennen for å redigere bildet.
Legg inn kommentarer, og klikk på "Lagre endringer"
Legg til en tekst ang kommentaren, velg "Lagre" og vil høyre vindu bli oppdatert.
Ved å velge "Last opp vedlegg" kan kan andre bilder, og andre filformater lastes opp i kommentarfunksjonen.

Komment­ere direkte i en PDF-fil (faglig kontrol­l)

Klikk på Redigeringsmodus, redigerings verktøyene blir aktive
Legg inn en Merknad
Marked tekst i dokumentet
Marker deler av dokumentet med en rektangel
Marker deler av dokumentet med en elipse
Legg inn en tekstboks med pil til en detalj i dokumentet
Bytt farge på innsatt element
Endre gjennomsiktig eller fyllfagre på innsatt element
Slett siste merknad
Panorer
Zoom inn på en del av dokumentet
Gå tilbake til forrige zoomnivå
Vis hele siden

Legg til et stempel i PDF

Det ligger ferdige utfylte stempler for de fire standard valgene for stempler.
Velg riktig stempel ved å klikke på det og plasser det på dokumentet.
For å lagre en ny versjon av dokumentet i eSAM med de innlagte kommentarene, klikk på "lagre endringer"
(Angre nullstiller dokumentet til før man editerte det)
Om flere åpner og redigerer dokumentet samtidig, vil den som sist lagrer få denne feilmeldingen

  Legg inn elektro­nisk signatu­r

  For å legge til en elektronisk signatur, klikk på Signer Dokument
  Har kan man selv signere dokumentet, eller invitere andre til å signere dokumentet
  Klikk på be om signering for å invitere andre til å signere.
  Brukerne må ha tilgang tilgang til eSAM for å kunne signere dokumentet.

  Endre Prosess­trinn og­/­eller Statusk­ode (faglig kontrol­l)

  Etter faglig kontroll er gjennomført, kan Statuskode og Prosesstrinn oppdateres direkte i Kommenterings funksjonen.
  Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Redigeringsmodus "Kommenter direkte i en PDF-fil"