Byggeweb - Oppdateringer

Ny versjoner av Byggeweb slippes med jevne mellomrom.
En ny versjon vil inneholde oppdateringer, ny funksjonalitet og feilrettelser, og her forsøker vi å oppsummere de viktigste
Updated: 18.12.2017 15:01

Byggewe­b 7.56 - 17. desembe­r 2017

Byggewe­b Anbud

Vi har rettet en feil som gjorde at en innstilling ikke ble kopiert dersom man opprettet et anbud basert på et eksisterende anbud.

Byggewe­b Prosjek­t

Vi har gjort en endring ved overføring av filer som forhindrer at man overfører samme filn flere ganger i samme prosess.

Vi har endret slik at alle kan se alle dokumentlister man har tilgang til når man utgir filer, men hvis listene ikke har minst en undermappe vil man bli informert om at dette ikke lar seg gjøre. Det samme gjelder også knytningen mellom fordelings- og dokumentlister.

Vi har lagt inn "Gjenoppta fil" for brukere som har "Quick Search" aktivert.

Vi har rettet en feil som gjorde at nedlastning av filliste i Excel fra Utgivelsesområdet ikke virket for alle typer filvisninger.

Vi har rettet en feil som gjorde at man i spesielle tilfeller kunne lage en kopi av et versjonssett når man redigert det.

Vi har rettet en feil som gjorde at godkjenningsprosedyrer kunne omgås dersom man overførte filer fra et annet prosjekt direkte til Utgivelsesområdet.

Vi har gjort en rekke mindre tilpasninger i "Quick Search"-funksjonaliteten:
- Alle filstatusikoner vises nå ved søk i Utgivelsesområdet.
- Filstatusikoner vises ikke i versjonssett.
- Filinformasjon vises ved første klikk på en fil i Utgivelsesområdet.
- Ved sletting av filer i Utgivelsesområdet vises en korrekt advarsel.
- Visning av ikke-fordelte filer vises kun for brukere som har adgang til dette.

Byggewe­b Capture

Vi har gjort noen mindre forbedringer som forbedre tiden det tar å laste inn veldig store registreringslister (10.000+ registreringer).

En feil som gjorde at nyopprettede maler blir vist dobbelt, har blitt rettet.

I rapporter i Capture har vi endret størrelsen på ikoner for vedlegg i statusloggen.

Byggewe­b Mobil

Dersom man bytter passord fra en nettleser risikerer man at synkronisering av Capture-lister feiler dersom man åpner applikasjonen på mobil og allerede er logget inn. Dette er nå forbedret ved at man blir informert om at synkronisering ikke kan gjennomføres fordi man har byttet passord. Dette gjelder både Byggewebs App for iOS og Android.

Vi har rettet en feil som er relatert til oppsett av feltet "Gjenbruk siste tekst skrevet inn", ved nye registreringer i Byggewebs App for Android.

Byggewe­b Generel­t

Vi har lagt til ytterligere funksjonaltiet i vår alternative tegningsleser, Hoops.

Vi har oppdatert våre lisensbetingelser. Endringene er av redaksjonell karakter i tillegg til at vi har oversatt betingelsene til tysk.

Vil du vite mer?

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under Support/Byggeweb oppdateringer.

Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.


Byggewe­b 7.55 - 23. novembe­r 2017

Byggewe­b Anbud

Overføring av leverandører til en Anonym Prosjektkonkurranse fungerte ikke slik det skulle. Dette er nå rettet.

Byggewe­b Prosjek­t

Koordinator i Fordelingsområdet kan nå kun opprette lukkede fordelingslister, siden det kun er slike lister en fordelingskoordinator kan fordele filer til.

"Opplaster" er inkludert som en metadata-type og kan inkluderes i nye metadata-maler.

Når filer legges til et versjonssett vil brukere med tilknytning til versjonssettet få varsel om dette på e-post.

Noen metadata-maler ble ikke vist korrekt for alle språk for brukere med "Quick Search" aktivert. Dette er nå rettet.

Visningen av metadata i filinformasjon har blitt forbedret for brukere med "Quick Search" aktivert.

Det er nå mulig å kopiere ut link til siste versjon av fil også med "Quick Search" aktivert.

Nedtrekkslister for metadata blir nå sortert alfabetisk også for brukere med "Quick Search" aktivert.

I Internet Explorer har det vært problemer med å slette filer fra Utgivelsesområdet når "Quick Search" var aktivert. Dette er nå rettet.

Autovue er nå tilgjengelig som tegningsleser for brukere med "Quick Search" aktivert.

Prosjektbeskrivelsen under Prosjektinformasjon kan nå utvidet til å inneholde opp til 1000 tegn.

Dersom man har "Quick Search" aktivert og går inn i en tom mappe i et prosjekt vil man nå bli informert om at mappen er tom.

Innstillinger på varsler ved invitasjon av brukere ble i noen tilfeller ikke satt riktig. Dette er nå rettet.

Søk på filer i versjonssett viste feil versjoner dersom "Quick Search" var aktivert. Dette er nå rettet.

Nordiske tegn (Æ, Ø og Å) i filnavn kunne i enkelte tilfeller gi problemer med utgivelse av filer. Dette er nå rettet.

Markering av filer beholdes etter man har utført en handling på filene (f.eks. endret filinformasjon) for brukere med "Quick Search" aktivert.

Kolonnene i fillisten når "Quick Search" er aktivert har nå fått en predefinert bredde som stemmer mer overens med forventet innhold.

Informasjon om distribusjon av filer er nå blitt tilgjengelig også når "Quick Search" er aktivert.

Byggewe­b Capture

En rekke mindre feil i opprettelsesprosedyren for Registreringslister har blitt rettet.

I enkelte tilfeller kunne en bruker legges til en liste uten å bli sett inne i listen, og heller ikke se listen i sin egen oversikt. Dette er nå rettet.

En feil som gjorde at man ikke kunne se historikken i Kontrollrunder har blitt rettet.

Det er nå mulig å opprette maler for Registreringslister basert på eksisterende lister.

Det var mulig å velge feltet "Opprettet av" flere ganger ved opprettelse av lister eller brukerdefinerte rapporter. Dette er nå rettet.

En feil førte til at det ikke var mulig å opprette mer enn en kontrollrunde som kladd. Dette er nå rettet.

Byggewe­b Generel­t

Det er nå mulig å opprette brukere og firmaer med alle nye toppdomener.

I forbindelse med versjon 7.54 ble det innført en ny måte å sende beskjeder til brukere. Dette ga utfordringer for brukere som ikke kunne motta varslet på e-post fra Byggeweb. Derfor er denne funksjonen nå rullet tilbake til slik den var før versjon 7.54.

Vil du vite mer?

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under Support/Byggeweb oppdateringer.

Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.


Byggewe­b 7.54 - 6. novembe­r 2017

Byggewe­b Anbud

Opprettelse av Anbud fra mal er igjen tilgjengelig, det betyr også at man kan opprette maler som kan brukes i anbud med mer enn en fase.

Når man gjennomfører anbud med mer enn en fase (f.eks. Prekvalifikasjon og Begrenset anbud), og utpeker en eller flere leverandører som vinner av prekvalifikasjon, så vil disse automatisk bli overført til neste fase i anbudet.

Vi har rettet en feil som gjorde at anbudstypen Prosjektkonkurranse ble vist som Begrenset anbud i Anbudsinformasjon og i listen over forskjellige anbudsfaser.

Vi har rettet en feil som gjorde at innstillingen for anonyme Prosjektkonkurranser ikke virket.

Byggewe­b Prosjek­t

Når man åpner opp et Byggeweb Prosjekt vil første nivå i mappestrukturen fra nå av være åpen.

Når man sender beskjeder fra Arbeidsområdet til forskjellige grupper i prosjektet vil man nå kunne se hvem som er med i gruppene, Man vil også kun se de gruppene som har medlemmer, slik at man ikke sender meldinger til tomme grupper.

I printbestilling kan man nå legge inn en e-postadresse for mottak av faktura. Det likevel opp til printleverandøren om de vil benytte denne informasjonen.

Det er nå mulig å importere filer fra Byggeweb Anbud eller et annet Byggeweb Prosjekt inn til Utgivelsesområdet i Byggeweb Prosjekt. Dette gjøres ved å klikke på "Utgi nye filversjoner", "Lokal maskin" og deretter fanen "Overføring". Det vil alltid være den seneste filversjonen som overføres.

Nedlastning av en enkelt fil kan nå gjøres med færre klikk. Ved å klikke på "Hent filer (laste ned)" når man kun har valgt en fil, så åpnes dialogen for lagring av fil med det samme.

Det er nå mulig å eksportere fra alle mapper i Arbeidsområdet til Excel, inkludert også fra søkeresultat.

Vi har rettet en feil som gjorde at opptellingen av filer i de forskjellige mappene ikke ble oppdatert dersom man lastet opp eller slettet filer.

Dersom man klikker på en link til en fil man ikke har adgang til så vil man nå få opp en bedre feilmelding med kontaktinformasjon til Prosjektadministratorer.

Byggewe­b Mobil

Introduksjonen av "Portefølje" (se under "Generelt") fører til endringer også i Byggewebs mobilapplikasjon. Du har fortsatt tilgang til dine eksisterende Byggesaksprosjekter, men nye felt om byggesaken vil være tilgjengelig.

En feil i iOS-app som gjorde at men ikke kunne se uleste beskjeder i en Capture-liste har blitt rettet.

Byggewe­b Generel­t

Fanen "Saker" har blitt til "Portefølje". Du kan fortsatt opprettet nye Byggesaksprosjekter, men blir overført til vår nye versjon for Byggesaker.

DWFX-filer har nå fått tilknyttet et ikon i Byggeweb Prosjekt og Byggeweb Anbud. Dette gjør det enklere å lokalisere denne type filer i filoversikter.Tysk språk støttes nå i Byggeweb.

Vil du vite mer?

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under Support/Byggeweb oppdateringer.

Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.


Byggewe­b 7.53 - 15. oktober 2017

Byggewe­b Anbud

Underleverandører i et anbud kan nå laste ned flere filer samtidig.

I et anbud med flere faser (f.eks. Prekvalifikasjon og Begrenset Anbud), trenger man ikke lengre å opprette kategorier i Spørsmål og svar på nytt. Kategorier fra forrige fase blir automatisk tilgjengelig.

Søk et etter anbud fra Byggeweb Desktop gjøres nå enklere ved at man kan søke opp TN-nummer med eller uten A og B etter nummeret (f.eks. TN123456A og TN123456B eller TN123456).

Det er nå igjen mulig å bestille backup fra venstre verktøylinje i et anbud.

Byggewe­b Capture

En feil i plassering av bilder i Capture-rapporter har blitt rettet. Feilen oppsto etter at oppløsningen av bilder i Capture-rapporter hadde blitt endret.

Bildenes størrelse i Capture-rapporten er også endret slik at disse ikke tar opp like mye plass pr. side.

Nedlastning av bilder i Kontrollrunder har blitt forbedret ved at man kan markere flere bilder og velge om bildene skal åpnes eller lastes ned.

Registreringer og Egenkontroll har nå fått samme opprettelsesprosedyre som Kontrollrunder. Det betyr at man nå får tre muligheter: Ny liste basert på "standard mal", ny liste basert på "firmamal" eller ny liste basert på en eksisterende liste. Maler opprettes nå ved å velge fra en separat meny.

Man kan nå få samme oversikt i Kontrollrunder som i Registreringer og Egenkontroll, dvs. at man kan få vist listene i en liste- eller mappevisning. Mappevisningen viser også en oversikt over registreringer som er ferdige eller avventer en aksjon.

Feltet "Entrepriser og roller" har blitt obligatorisk ved opprettelse av ny entreprenør i en Registreringsliste. På denne måten er vi sikre på at entreprenøren finner den listen de er lagt til.

Rapporten for en kontrollrunde inneholder nå navnet på tegningen som er brukt ved markering av enkeltregistreringer, samt etasjenavnet for den aktuelle tegningen.

I en mal for Kontrollrunde kan man nå legge til brukere slik at disse automatisk følger med ved opprettelse av en ny liste basert på malen.

For å forbedre oversikten i webgrensesnittet blir alle nye registreringer plassert øverst i listen. Dersom listen lastes inn på nytt så vil registreringene bli plassert etter den sorteringen som er valgt.

En feil i forbindelse med e-postvarsling når en registrering var satt til "Utført" har blitt rettet.

En feil med visningen av historikken i en Kontrollrunde har blitt rettet.

Byggewe­b Prosjek­t

En feil ved visning av opplastet dato har blitt rettet.

Byggewe­b Mobil

Håndtering av bilder knyttet til en registrering har blitt forbedret. Når man tar flere bilder i et kort tidsrom og knytter disse til en registrering i en liste, vil ikke disse bildene lengre få samme filnavn.

Vi har rettet en feil som gjorde at innstillingen "bruk siste inntasting" ikke virket i Byggewebs apper (Android og iOS).

Synkronisering av Kontrollrunder har blitt forbedret for å forhindre synkroniseringsfeil.

Ved skifte av status på en registrering i Kontrollrunder er det nå mulig å legge til et bilde.

Vil du vite mer?

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under Support/Byggeweb oppdateringer.

Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.


Byggewe­b 7.52 - 10. august 2017

Byggewe­b Anbud

Vi har rettet en mindre feil første til at prekvalifisering måtte aktiveres på anbudet igjen, selv om man under oppsettet hadde valgt det bort.

Det er lagt inn en ekstra logg-forekomst som viser hvilke dokumenter som har blitt distribuert til hvilke entrepriser i anbudene der man utlyser flere entrepriser samtidig.

En feil som endret svardatoen for anonymiserte spørsmål i Spørsmål & Svar-modulen har blitt rettet.

Det er igjen mulig å opprette et anbud basert på et tidligere opprettet anbud. Under opprettelsen velger man "Anbud fra mal", og deretter velger anbudet og kopierer mappestruktur, anbudsinnstillinger og innsendingskrav.

Vi har rettet en feil som gjorde det mulig å være anbudsadministrator i et offentlig anbud, og samtidig melde sin interesse som leverandør i det samme anbudet.

Byggewe­b Capture

Vi har endret prosedyren for brukeropprettelse i Byggeweb Capture enklere. Nå kan man invitere og sette rettigheter på en bruker samtidig, slik som det også er i Byggeweb Prosjekt.

Det er nå mulig å kopiere registreringer med vedlegg og velge om filene skal kopieres med.

Når man laster ned en Capture-liste som en zip-fil inkluderes nå alle tilknyttede filer.

Oppløsningen på bilder i rapporter fra Capture har blitt forbedret.

Byggewe­b Prosjek­t

Flere steder i Byggeweb Prosjekt er det lagt til "velg alle"- og "fjern alle"-funksjonalitet. Klikk på boksen i den øverste raden av innstillinger man ønsker å endre for å velge alle eller ingen.

Utfordringer med sammenligning av filer ("Compare") har blitt løst.

Mapperettigheter i Byggeweb Prosjekt visualiseres nå på mappenivå, slik at navnene på mapper man ikke har rettigheter til vises med en lys grå farge.

Det er nå mulig å se når tidligere versjoner ble lastet opp, og hvilken revisjon tidligere versjoner har hatt.

Quick Search (beta): Det er nå mulig å åpne filer ved å dobbeltklikke på dem.

Quick Search (beta): En feil i visningen av antall versjoner av en fil i klassisk søk har blitt rettet.

Byggewe­b Mobil

Håndteringen av bilder tilknyttet en registrering i Byggeweb Capture på mobil har blitt forbedret. Dersom man tar flere bilder i løpet av kort tid og legger disse til en registrering så vil de ikke lengre få samme filnavn.

En feil som gjorde at rekkefølgen på entrepriser ikke fulgte oppsettet fra web over til mobil har blitt rettet.

Det er nå også mulig å eksporter registreringer som ikke har blitt synkronisert i Kontrollrunder.

Android: En feil som gjorde at brukere på nivå 2 i en Capture-liste med 3 nivåer ikke kunne gjøre registreringer har blitt rettet.

Android: Det er nå mulig å legge til et bilde når man skifter status på en registrering i en Capture-liste.

iOS: En feil som gjorde at Capture-lister med tegninger som overskred 600 MB ble nullstilt har blitt rettet. Dvs. at man måtte synkronisere tegninger ganske ofte.

Byggewe­b Skriveb­ord

En feil som førte til at man ikke kunne bruke tegningsleserne fra Firmaområdet har blitt rettet.

Byggewe­b Budsjet­t

En feil som gjorde at alle tallrekker i Byggeweb Budsjett ikke hadde samme innrykk har blitt rettet.

Vi har forbedret oppsettet av brukerrettigheter i Byggeweb Budsjett. Dette inkluderer flere hjelpetekster og en enklere oppsett av brukerrettigheter på hhv. enkeltsaker og overordnet.

En feil med visning av loggede handlinger i Byggeweb Budsjett har blitt rettet.

Vil du vite mer?

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under Support/Byggeweb oppdateringer.

Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.


Byggewe­b 7.51 - 29. juni 2017

Byggewe­b Anbud

I den nye Anbudsflyten (der man har prekvalifikasjon og f.eks. en prosjektkonkurranse i samme flyt) har det fram til nå vært nødvendig å legge til Anbudsadministratorer (inkl. Anbudsobservatører og Materialeansvarlige) til hver enklet fase i anbudet. Nå har dette blitt endret slik at man automatisk blir lagt til alle faser dersom man legges til på en av fasene.Etterpå kan man velge å fjerne brukere fra enkelte faser uten at dette påvirker de andre fasene.

Byggewe­b Capture

Det har vært en feil som har gjort at man ikke kunne skifte status på en registrering i Byggeweb Capture dersom man var bruker på 2. nivå. Dette er nå rettet.

Byggewe­b Prosjek­t

Fram til nå har det vært nødvendig å kontakte Byggeweb Support når man ønsket å opprette en koordinatorliste i Byggeweb Prosjekt. Koordinatorlistet kan nå opprettes av prosjektadministratorer og det vises en kort tekst som forteller om hvordan listen brukes.Vu har lagt til en hjelpetekst for de tilfellene der man knyttet en fordelingsliste til dokumentlister uten undermapper.Det har vært noen problemer med å legge til siste filversjon i et versjonssett. Dette er nå rettet.

Byggewe­b Sak

Ved åpning av en Capture-liste fra en Byggeweb Sak, vil man åpne listen over registreringer med et filter aktivert. Dette har nå blitt rettet.

Byggewe­b Mobil

Det har vært problemer med at det ikke var mulig å opprette mer enn en registrering før det var nødvendig å synkronisere listen på Android-enheter. Dette har nå blitt løst i versjon 2.7.2 av Byggewebs App.

Vil du vite mer?

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under Support/Byggeweb oppdateringer.

Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.


Byggewe­b 7.50 - 8. juni 2017

Byggewe­b Anbud

Nedlasting av for store zip-filer gir deg nå en beskjed om hvilke begrensninger som gjelder for zip-filer.

Det er ikke lengre mulig å opprette et "demo-anbud" (dvs. et anbud som ikke faktureres). Nå må man kontakt Byggeweb Support for å få en avtale om å kjøre et anbud på prøvebasis.

I anbudsopplysninger vises ikke lengre alternativet:
”Innsendinger: Tilbud skal sendes inn i Byggeweb Anbud”
Dette er gjort siden flere kunder velger å informere leverandører om at innsending kan gjøres på andre måter enn gjennom Byggeweb Anbud.

Byggewe­b Capture

Det er nå mulig å eksportere vedlegg til en registrering som en zip-fil. En feil som gjorde at et lagret filter i Capture ikke virket har blitt rettet.

Byggewe­b Prosjek­t

Nedlasting av for store zip-filer gir deg nå en beskjed om hvilke begrensninger som gjelder for zip-filer.

Vi har rettet en feil som gjorde at brukere som ble invitert inn i en fordelingsliste automatisk også fikk adgang til Arbeidsområdet. Dette er nå rettet slik at en ny bruker ikke arver rettigheter fra den som har invitert.

Når man sletter filer fra en mappe har "telleren" av dokumenter i mappen ikke blitt oppdatert, dette er nå rettet.

Det er nå mulig som administrator av Fordelingsområdet å distribuere filer til alle distribusjonslister, unntatt åpne lister, så lenge man ikke tidligere har distribuert filene hit. Dette har ikke vært mulig tidligere.

Vi har laget en ny søkefunksjon i Byggeweb Prosjekt som kan gjøres tilgjengelig etter ønske fra et prosjekt. Søkefunksjonen gir mulighet til å søke etter en bestemt tekst eller del av tekst og finner resultater fra alle filer eller mapper som inneholder søkeordet. Ved hjelp av å filtrere på enkelte metadata kan man begrense søkeresultatet ytterligere. I tillegg kan man gi filer og mapper metadata "tags" som kan brukes i søk i framtiden.

Som en del av forbedringene i søkefunksjonen er det nå også mulig å bruke høyreklikk på musen på filene, og dermed få adgang til funksjonaliteten fra menyen i Byggeweb Prosjekt.

Vi har også flyttet bla. forhåndsvisning, tegningsleser og versjonsvisning og visningen for den enkelte fil for å gi oversikt og samle funksjonaliteten.

Den nye søkefunksjonen er i en Beta-utgave, og man kan få adgang til den ved å kontakte Byggeweb Support.

Vi har byttet ut den alternative tegningsleseren fra Rasterex til Hoops som kan brukes til at se på ifc-filer.

Vi har rettet en feil som gjorde at filer man distribuerte fra Utgivelsesområdet til Fordelingsområdet og deretter ble flyttet internt i Utgivelsesområdet til en dokumentliste som ikke fra tilknyttet den gamle fordelingslisten fortsatt ble markert med blå piler, selv om filene ikke var tilknyttet en fordelingsliste.

Byggewe­b Skriveb­ord

Det blir nå linket korrekt videre til den hjemmesiden som kan har angitt under Firmaområde - Kontaktpersoner - kontaktperson, beskrivelse.

Byggewe­b Login

Det har vært periodiske problemer med innlogging der en feilmelding ang. "session ID". Vi har funnet årsaken til dette og rettet feilen slik at den ikke vil komme på nytt.

Vil du vite mer?

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under Support/Byggeweb oppdateringer.

Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.


Byggewe­b 7.49 - 24. april 2017

Byggewe­b Anbud

I denne oppdateringen gjør vi det mulig å kjøre en lengre anbudsprosess i ett og samme anbud.

Etter f.eks. en prekvalifisering kan konkurransegrunnlag og prekvalifiserte leverandører enkelt overføres til neste fase i anbudet.

Ytterligere endringer i Byggeweb Anbud vil komme i tiden framover for å tilpasse løsningen til nye krav, og for å gjøre den mer fleksibel for forskjellige typer konkurranser med flere faser.

Generel­t

I alle Byggeweb-produktene er det gjennomført diverse små og litt større forbedringer og feilrettinger.

Vil du vite mer?

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under Support/Byggeweb oppdateringer.

Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.


Byggewe­b 7.48 - 2. mars 2017

Byggewe­b Capture

Den største endringer i Registreringer er at brukere på 1. og 2. nivå nå kan redigere eier av registreringer på 2. og 3. nivå (i en 3-veis Capture-liste).

I tillegg er det gjort små justeringer brukergrensesnittet slik at alle Capture-applikasjonene har blitt mer gjenkjennbare på tvers.

Byggewe­b Prosjek­t

I Byggeweb Prosjekt har vi gjort følgende forbedringer i tillegg til feilrettinger:

Koordinator av Fordelingsområdet har fått noen nye oversikter, i tillegg til at strukturen i en fordelingsliste med filer fordelt av en koordinator gjenspeiler strukturen i Utgivelsesområdet slik standard fordelingslister gjør.

Vil du vite mer?

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under Support/Byggeweb oppdateringer.

Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.


Byggewe­b 7.47 - 19. januar 2017

Byggewe­b Capture

Den største endringen i Byggeweb Capture er navneendring på noen av produktene.
Mangelgjennomgang heter nå Registreringer, og Vernerunde heter nå Kontrollrunde.
Dette for å bedre kunne beskrive hva disse produktene brukes til.

Byggewe­b Prosjek­t

I Byggeweb Prosjekt har vi gjort følgende forbedringer i tillegg til feilrettinger:

Koordinator av Fordelingsområdet har fått noen nye oversikter, i tillegg til at strukturen i en fordelingsliste med filer fordelt av en koordinator gjenspeiler strukturen i Utgivelsesområdet slik standard fordelingslister gjør.

Vil du vite mer?

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under Support/Byggeweb oppdateringer.

Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.


Byggewe­b 7.46 - 15. desembe­r 2016

Byggewe­b Prosjek­t

I Byggeweb Prosjekt har vi gjort følgende forbedringer i tillegg til feilrettinger:

Revisjonsindeks behøver ikke lengre å være i en stigende rekkefølge, det eneste krav som settes er at samme revisjonsindeks ikke kan benyttes flere ganger ifb. godkjenningsprosedyrer.

Eksport til Excel fra Arbeidsområdet av listefelter i metadata kommer nå med selve oppslagsverdien, og ikke referanseverdien.

Byggewe­b Capture

Det er gjort flere større og mindre feilrettinger og forbedringer i Byggeweb Capture.

I Byggeweb Capture er blant annet panorering og zoom i bilder blitt forbedret. I tillegg inkluderer nå Capture-rapportene linker til originalbildene i full oppløsning ("Ctrl + klikk" på et bilde i rapporten).

Byggewe­b Anbud

Det er gjort endringer i forhold til arkivering av gjennomførte anbud. Disse lagres nå automatisk i Byggeweb Dokumentasjon i opptil 6 år, 3 måneder etter avslutning.

Generel­t

Ellers så inneholder 7.46 flere mindre forbedringer og feilrettelser i Byggeweb Vernrunde og Byggeweb Anbud i tillegg til noen generelle endringer.

Vil du vite mer?

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under Support/Byggeweb oppdateringer.

Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.


Byggewe­b 7.45 - 25. oktober 2016

Byggewe­b Prosjek­t

I Byggeweb Prosjekt har vi gjort følgende forbedringer i tillegg til feilrettinger:

Alle nye prosjekter opprettes nå i utgangspunktet som et reelt prosjekt, mens demo-prosjekter er noe man aktivt må velge.

Forbedring av logger, og eksport av denne til Excel.

Dette i tillegg til flere andre feilrettinger og forbedringer i Byggeweb Prosjekt.

Byggewe­b Capture

Det er gjort flere større og mindre feilrettinger og forbedringer i Byggeweb Capture.

Den største nyheten i Byggeweb Capture er at det nå er mulig å importere IFC-filer i løsningen.

Dette gjør det mulig å opprette en hierarkisk struktur for data-felter i Byggeweb Capture basert på import av en IFC-fil. I den første versjonen av denne funksjonaliteten vil man kunne importere arealstrukturen for bygget og så opprettes det automatisk simple plantegninger, inkl. seksjonering i rom så lenge rominndelinger er med i IFC-filen.

Generel­t

Ellers så inneholder 7.45 flere mindre forbedringer og feilrettelser i Byggeweb Vernrunde i tillegg til noen generelle endringer.

Vil du vite mer?

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under Support/Byggeweb oppdateringer.

Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.


Byggewe­b 7.44 - 15. septemb­er 2016

Byggewe­b Prosjek­t

I Byggeweb Prosjekt har vi gjort følgende forbedringer i tillegg til feilrettinger:

Vi introduserer muligheten til å ha lenker (hyperlinks) i metadata-felter.

Nå åpner Byggewebs Tegningslesere seg alltid i et nytt vindu slik at man har mulighet til å se på flere tegninger samtidig.

Dette i tillegg til flere andre feilrettinger og forbedringer i Byggeweb Prosjekt.

Byggewe­b Capture

Det er gjort flere større og mindre feilrettinger og forbedringer i Byggeweb Capture.

I Capture Vernerunde er det nå mulig å legge til flere observasjoner i samme målepunkt, i tillegg til mange andre små forbedringer i layout, varsling og brukerhåndtering.

Generelt i Capture har de største forbedringene kommet i oppsettet av lokasjoner, der bla. bruken av polygoner har blitt forbedret og mulighetene for overlappende seksjoner har kommet.

Generel­t

Ellers så inneholder 7.44 flere mindre forbedringer og feilrettelser i Byggeweb Anbud, Byggeweb Sak og Byggeweb Skrivebord i tillegg til noen generelle endringer.

Vil du vite mer?

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under Support/Byggeweb oppdateringer.

Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.


Byggewe­b 7.43 - 22. juli 2016

Byggewe­b Capture

Capture Vernerunder har fått en rekke forbedringer:
 • PDF-tegninger kan brukes som tegningsunderlag for markeringer.
  • Flere observasjoner kan legges inn i samme målepunkt.
   • "Ikke målt" som en ny, standard verdi for risiko for alle målepunkter.
    • Hjelpetekster i forbindelse med opprettelse av nye prosjekter for vernerunder.

     Generel­t

     Ellers så inneholder 7.43 flere mindre feilrettelser i Byggeweb Anbud, Byggeweb Prosjekt og Byggeweb Capture i tillegg til noen generelle feilrettelser.

     Vil du vite mer?

     Logg inn og se en mer detaljert oversikt under Support/Byggeweb oppdateringer.

     Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.


     Byggewe­b 7.42 - 15. septemb­er 2016

     Byggewe­b Prosjek­t

     Med versjon 7.42 introduserer vi en helt ny rolle i Byggeweb Prosjekt: Koordinator av Fordelingsområdet.

     På denne måten sikres bedre håndtering av de kontraktuelle nivåene ved fordeling av tegninger.Nå kan det. f.eks. overlates til en hovedentreprenør å viderefordele tegninger til dennes underentreprenører ut å få tilgang til eventuelle opplysninger i Utgivelsesområdet som ikke vedkommer hovedentreprenøren.

     Byggewe­b Capture

     Gjenbruk av registreringer:
     Med versjon 7.42 er det nå enda enklere å opprette nye registreringer i Byggeweb Capture

     Administrator kan nå velge å muliggjøre gjenbruk av data fra registrering til registrering på bestemte brukergenererte datafelter. Innholdet i datafeltet huskes for den enkelte bruker.

     Dette gjør registrering av feil og mangler langt raskere siden ikke alle data skal skrives inn på nytt for hver registrering.
     Lister fra maler - nå med brukere og roller:
     Det har også blitt mulig å opprette nye Capture-lister basert på en male med tilknyttede brukere og roller. Brukere og roller følger dermed med fra malen og inn i den nye listen.

     På denne måten kan man raskt og enkelt opprette lister som er generelle for virksomheten eller spesifikke på et prosjekt.
     Forbedret brukervennlighet:
     Arbeidsgangen ved opprettelse av en ny liste i Byggeweb Capture har blitt enda mer brukervennlig.

     Alle nyopprettede Capture-lister vil automatisk bli utstyrt med hjelpetekster og illustrasjoner som hjelper brukeren gjennom prosessen fra start til slutt.
     Vernerunder:
     Vi har allerede gjort diverse forbedringer i den nye Vernerunden i Byggeweb Capture.
     Blant annet er oppløsningen på bilder forbedret og firmabrukere kan opprette prosjekt for Vernerunde basert på en firma-mal med bestemte målepunkter.

     Generel­t

     Ellers så inneholder 7.42 flere mindre forbedringer og feilrettelser i Byggeweb Anbud, Byggeweb Sak og Byggeweb Skrivebord i tillegg til noen generelle endringer.

     Vil du vite mer?

     Logg inn og se en mer detaljert oversikt under Support/Byggeweb oppdateringer.

     Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.